Povezani zakoni

Zakon o zaštiti životinja

NN 135/06, 37/13

prestao važiti

Baza je ažurirana 22.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 12.10.2013.
 
Nakon njega je donesen zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić