Povezani zakoni

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN 19/15, 16/19

na snazi od 23.02.2019. do dana primjene Odluke o uspostavi bliske suradnje iz članka 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 koja će se objaviti u Službenom listu Europske unije

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 23.02.2019. do dana primjene Odluke o uspostavi bliske suradnje iz članka 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 koja će se objaviti u Službenom listu Europske unije, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 47/20 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić