Povezani zakoni

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19

na snazi od 01.01.2020. do 29.07.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2020. do 29.07.2023., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon iz NN 83/23 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić