Povezani zakoni

Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

prestao važiti 01.11.2017.

NN 79/07, 75/09, 61/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 
Ovaj zakon je bio na snazi do 01.11.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon koji regulira ovu materiju pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić