Povezani zakoni

Zakon o trgovačkim društvima 

na snazi od 01.11.2015. do 19.04.2019.

NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.11.2015. do 19.04.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 40/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić