Povezani zakoni

Zakon o parničnom postupku

 na snazi od 01.04.2013. do 30.08.2019.

SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio  na snazi od 01.04.2013. do 30.08.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
 Dio izmjena iz NN 70/19 (vidi čl. 117) se primjenjuje i na postupke u tijeku pa tu verziju zakona pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić