Povezani zakoni

Zakon o porezu na dohodak

prestao važiti

NN  177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14

na snazi od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2015. do 31.12.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 136/15, od 01.01.2016. na snazi je verzija koju možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić