Povezani zakoni

Zakon o veterinarstvu

prestao važiti

NN 41/07, 55/11

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon obuhvaća sve izmjene od 2007-2013.
 
Nakon 01.07.2013. ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić