Povezani zakoni

Zakon o prebivalištu i boravištu građana

NN 53/91, 26/93, 29/94, 11/00 

na snazi do 29.12.2012.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 29.12.2012., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić