Povezani zakoni

Zakon o radu

prestao važiti

NN 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 68/05

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ova verzija obuhvaća sve izmjene od 1995 koje su važile do 31.12.2009.
 
Nakon ovog zakona, dolazi novi zakon koji glasi ovako.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić