Povezani zakoni

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN 108/17, 39/19

na snazi od 01.01.2020. do 31.12.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2020. do 31.12.2022., a možete ga vidjeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 151/22 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić