Povezani zakoni

Zakon o tržištu kapitala

prestao vrijediti

NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13

na snazi od 01.01.2014. do 25.02.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 01.01.2014. do 25.02.2015.
 
Nakon izmjena iz NN 18/15 ovaj zakon glasi ovako.

 

 

Copyright © Ante Borić