Povezani zakoni

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

prestao važiti 

NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15

na snazi od 17.03.2015. do 25.10.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

 
Ovaj tekst zakona je bio na snazi od 17.03.2015. do 25.10.2017. te se primjenjuje i na postupke pokrenute po tom zakonu, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 102/17 na snazi je novi zakon koji možete preuzeti ovdje.
 

 

Copyright © Ante Borić