Povezani zakoni

Ovršni zakon

prestao važiti

NN 139/10, 125/11, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj Zakon nikada nije stupio na snagu.
 
Prije njega imamo Ovršni zakon 2008 do 2012,
 
a nakon njega dolazi Ovršni zakon 2012

 

 

Copyright © Ante Borić