Povezani zakoni

Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

prestao važiti 

na snazi od 25.07.2006. do 17.11.2018.

NN 79/06, 99/18

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 25.07.2006. do 17.11.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Ovdje pogledajte Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz NN 99/18.

 

Copyright © Ante Borić