Povezani zakoni

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

prestao važiti

NN 91/1081/13124/1326/15102/17

na snazi do 30.08.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 
 
Ova verzija zakona je bila na snazi do 30.08.2018., a možete je preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 68/18, novu verziju zakona pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić