Povezani zakoni

Zakon o zaštiti na radu

prestao važiti

NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 

Ovaj pročišćeni tekst obuhvaća sve izmjene od 1996-2014, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić