Povezani zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

na snazi od 30.05.2020. do 04.01.2024.

NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 30.05.2020. do 04.01.2024., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 156/23 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić