Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 148/13, 52/19

na snazi od 30.05.2019. do 13.05.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 30.05.2019. do 13.05.2020., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Zakon iz NN 54/20 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić