Povezani zakoni

Zakon o kulturnim vijećima

pročišćeni tekst zakona

NN 48/04, 44/09, 68/13

na snazi od 15.06.2013. do 26.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 15.06.2013. do 26.07.2022., a možete ga preuzeti ovdje.

 

Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi pogledajte ovdje.

Copyright © Ante Borić