Povezani zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

na snazi od 03.08.2012. do 29.07.2013.

NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 03.08.2012. do 29.07.2013., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 94/13 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić