Povezani zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

na snazi od 30.07.2013. do 31.12.2016.

NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 30.07.2013. do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 152/14 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić