Povezani zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

na snazi od 26.01.2017. do 03.08.2018.

NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 26.01.2017. do 03.08.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 68/18 zakon pogledajte ovdje.

Copyright © Ante Borić