Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

pročišćeni tekst zakona

NN 80/13, 14/14, 30/15

prestao važiti 18.03.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 18.03.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega ovu materiju regulira Zakon o poljopirvredi koji možete pogledati ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić