Povezani zakoni

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

pročišćeni tekst zakona

NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 12/12, 15/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.10.2021. 

zaključno sa NN 115/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 2013 do 31.12.2020., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon iz NN 146/20 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić