Povezani zakoni

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

pročišćeni tekst zakona

NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14

na snazi od 05.11.2014. do 07.07.2017.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 05.11.2014. do 07.07.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Verziju zakona nakon izmjena iz NN 62/17 pogledajte ovdje.

Copyright © Ante Borić