Povezani zakoni

Zakon o porezu na dohodak

na snazi od 01.01.2016. do 31.12.2016.

NN 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15

Uživajte...

 
Ovaj zakon je bio na snazu od 01.01.2016.do 31.12.2016. a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2017. na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.
 
.

 

 

Copyright © Ante Borić