Povezani zakoni

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

prestao važiti

NN 92/10, 127/10, 124/11, 50/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2011. do 08.11.2012.
 
Nakon 08.11.2012. ovaj zakon glasi ovako.

 

 

Copyright © Ante Borić