Povezani zakoni

Zakon o pružanju usluga u turizmu

prestao važiti

NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14

na snazi od 30.12.2014 do 31.12.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Zakon o pružanju usluga u turizmu iz NN 130/17 na snazi od 01.01.2018. možete pogledati ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić