Povezani zakoni

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 

NN 124/09, 45/11, 74/14

prestao važiti 31.07.2015. 

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 04.10.2022. 

zaključno sa NN 113/22

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.07.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega imamo novi zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić