Povezani zakoni

Zakon.hr o obveznim odnosima

NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18

na snazi od 05.04.2018. do 31.12.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 05.04.2018. do 31.12.2021., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 126/21 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić