Povezani zakoni

Zakon o poljoprivredi

prestao vrijediti 17.03.2015.

NN 149/09127/1050/12120/12148/13

Baza je ažurirana 27.10.2021. 

zaključno sa NN 115/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 17.03.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega ovu materiju regulira novi Zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić