Povezani zakoni

Zakon o trgovačkim društvima 

na snazi od 20.04.2019. do 01.06.2022.

NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19

Uživajte...

Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 20.04.2019. do 01.06.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 34/22 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić