Povezani zakoni

Zakon o zaštiti prirode

prestao važiti

NN 80/05, 139/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 16.06.2005. do 06.07.2013.
 
Nakon njega dolazi novi zakon koji glasi ovako.

 

 

 

Copyright © Ante Borić