Povezani zakoni

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

prestao važiti

NN 133/13, 152/14, 22/16

na snazi od 19.01.2016. do 04.04.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 04.04.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić