Povezani zakoni

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 

na snazi od 01.01.2014. do 31.12.2019.2019.

NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2014. do 31.12.2019.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 98/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić