Povezani zakoni

Zakon o trgovačkim društvima

na snazi od 01.06.2022. do 31.12.2022. 

NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.06.2022. do 31.12.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Trenutno važeći zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić