Povezani zakoni

Zakon o kreditnim institucijama

prestao važiti

NN 117/08, 74/09, 153/09, 108/12, 54/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

 

 

Ovaj zakon obuhvaća sve izmjene od 2009 do 2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.
 

 

 

Copyright © Ante Borić