Povezani zakoni

Kazneni zakon

prestao važiti

NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 143/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

 
 
Ova verzija zakona obuhvaća sve izmjene od 1997 do 2012., a možete je preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2013. na snazi je novi zakon koji glasi ovako.
 

 

Copyright © Ante Borić