Povezani zakoni

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

pročišćeni tekst zakona

NN 81/13, 14/1456/15, 32/19

na snazi od 01.04.2019. do 22.05.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.04.2019. do 22.05.2021., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon iz NN 52/21 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić