Povezani zakoni

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

prestao vrijediti

NN 16/13, 143/14

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 27.10.2021. 

zaključno sa NN 115/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 18.05.2016., a možete ga preuzeti ovdje
 
Nakon 19.05.2016. stupio je na snagu novi koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić