Povezani zakoni

Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom

prestao važiti

NN 42/05, 20/10

Uživajte...

Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 20.02.2010. do 06.07.2013.!
 
Nakon ovog zakona imamo novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić