Povezani zakoni

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

na snazi od 01.08.2015. do 30.08.2015.

NN  108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.08.2015. do 30.08.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, imamo novi Stečajni zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić