Povezani zakoni

Zakon o građevnim proizvodima

prestao važiti

NN 86/08, 25/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 05.03.2013. do 30.06.2013., a možete je preuzeti ovdje.
 
Nakon njega ovu materiju regulira slijedeći zakon.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić