Povezani zakoni

Zakon o zaštiti potrošača

pročišćeni tekst zakona - prestao važiti

NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

 

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 2007 do 07.04.2014 godine.
 
Nakon ovog zakona imamo novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić