Povezani zakoni

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

pročišćeni tekst zakona

NN 85/08110/0834/1154/13152/14 

Uživajte...

Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 30.12.2014. do 30.05.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Od 01.07.2017. na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić