Povezani zakoni

Zakon o zaštiti okoliša

prestao važiti

NN 80/13, 153/13, 78/15

na snazi od 25.07.2015. do 14.02.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 14.02.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Pročišćeni tekst zakona nakon izmjena iz NN 12/18 možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić