Povezani zakoni

Ovršni zakon

prestao važiti

NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 17.06.2008. do 14.10.2012., a možete je preuzeti ovdje.
 
Nakon 15.10.2012. ovaj zakon glasi ovako.

 

 

 

Copyright © Ante Borić