Povezani zakoni

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13 

na snazi od 01.05.2013. do 31.12.2019.

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.05.2013. do 31.12.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 98/19 zakon pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić