Povezani zakoni

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

NN 177/04, 90/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 01.06.2023. 

zaključno sa NN 57/23

 

Napomena: Ovaj zakon prestaje važiti 01.01.2015.

temeljem čl. 19 Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (NN 157/13)!

 

 

Copyright © Ante Borić